İNTER CONSTRUCTİON GROUP

Galery

Sabunçu rayon Məhkəmə Kompleksi

Sabunchu district Court Complex

Ceyranbatan Dəmir-Beton Konstruksiyalar zavodu

Jeyranbatan Reinforced Concrete Structures

Ceyranbatan Dəmir-Beton Konstruksiyalar zavodu

Jeyranbatan Reinforced Concrete Structures

Sabunçu rayon Məhkəmə Kompleksi

Sabunchu district Court Complex

Asfalt yol

Asphalt road

Quba,Qusar və Xaçmaz rayonlarında sahilbərkitmə və su kanal betonlama işləri

Guba,Gusar and Khacmaz regions of reinforcement and concrete water channel

Quba,Qusar və Xaçmaz rayonlarında sahilbərkitmə və su kanal betonlama işləri

Guba,Gusar and Khacmaz regions of reinforcement and concrete water channel

Quba,Qusar və Xaçmaz rayonlarında sahilbərkitmə və su kanal betonlama işləri

Guba,Gusar and Khacmaz regions of reinforcement and concrete water channel

Qusar Rayon Prokurorluğu

Gusar Region Prosecutor’s office

Gədəbəy rayon Məhkəmə binası

Gadabay district Courthouse

Gədəbəy, Samanlıq kənd məktəbi

Samanlıg village school Gadabay Samanlıg

Afen biznes və Ticarət Mərkəzi

AFEN Biznes and Commercial Center

Funda Tibb Mərkəzi

Funda Medical Center

17-storey apartment complex “QAYGHI”

Bakıxanov, Uğur 2 yaşayış kompleksi

Apartment Complex Bakıxanov Ughur-2

Xaçmaz rayon Regional Ədliyyə Binası

Khacmaz Regional Courthouse

Suvarma kanallarının tikintisi

Conustruction of irrigation canals

Zaqatala Hərbi Prokurorluğu

Zagatala Military Prosecutor’s office

Saf biznes və ticarət mərkəzi

SAF business and commercial center

Bakıxanov, Uğur 2 yaşayış kompleksi

Apartment Complex Bakıxanov Ughur-2

OUR QUALITY, OUR DIFFERENCE

İNTER CONSTRUCTİON GROUP

en_USEnglish